Какво правим ние

Строителни услуги

Монолитно строителство

Този тип конструкция ни е позната и е с широко приложение при жилищни и обществени сгради. Основната конструкция е стоманобетон, като на място се изграждат кофраж, колони, плочи и др. Външните и вътрешните преградни стени се изпълняват обикновено с тухли.

Предимства на монолитното строителство:
– масивна конструкция с висока пожароустойчивост
– предпочитани при високи и сгради с голямо РЗП
– средна топло и шумоизолация
– ниска поддръжка

Нашите Услуги

При монолитното строителство

За съкращаване на сроковете при изпълнение се използват кофражни системи, като с тях се изгражда основния скелет, а зидовете се изпълняват допълнително и като самостоятелен процес. Разликата при по старата система и тази е че не се изчаква изгражднето на зидовете а те се оформят като вторичен етап.
Стоманобетоната конструкция в съчетание с зидарията е по тежка и от там идва необходимостта от по солидни основи на сградата. Като се калкулират и допълнителните конструктивни елементи осигуряващи сградата на земетръс се формира солидно количество материал само за нулев цикъл. Това оскъпява самото строителство поради по големия обем изкопни работи и евентуално укрепване на терена. При монолитното строителство са съчетани само мокри процеси като леене на бетон, мазилки, шпакловки, замазки и др. което води до удължаване на технологични срок на изграждане до поне 1 година.
При тези сгради се изискват довършителни дейности като полагане на външна облицовка, допълнителни замазки за да се подобри топло и звуко изолацията им. При качествен строеж не изискват голяма поддръжка и са с дълъг процес на експлоатация.

Предимствата са:

– масивна конструкция с висока пожароустойчивост
– предпочитани при високи и сгради с голямо РЗП
– средна топло и шумоизолация
– ниска поддръжка

 

Система на строителство на монолитна сграда:

– изкопни дейности за основи
– кофраж и армировка за основи и противоземетръсни елементи
– изливане на бетон до кота 0.00
– кофраж и армировка за носещи колони и кота +2.70
– изливане на бетон до кота +2.70
– груб зид 1 етаж
– кофраж армировка и изливане на бетон за 2 етаж – кота + 5.20
– груб строеж 2 етаж
– покривна конструкция от дърво или метал
– покрив от керемиди, битумни керемиди или покривен сандвич панел тип “Керемида”
– монтаж врати и прозорци
– ел и ВиК инсталации
– мазилки, замазки, шпакловки, предстени обшивки с гипскартон
– монтаж врати и прозорци
– външна изолация с фирбран или стиропор
– боядисване, полагане на теракот, фаянс, ламинат и др
– довършителни дейности

Да построим заедно нещо

Свържете се с нас

Адрес

ул. „Витоша“ 16, 1138 кв. Горубляне, София

Email

v.marinov86@abv.bg

Телефон

0899 97 31 11